Advokátska kancelária JUDr. Imrich Hrubý - advokat Michalovce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka


JUDr
. Imrich Hrubý - advokát, je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 1890 od roku 2003.
Vtudoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Akademický titul
"JUDr." mu bol udelený na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach po vykona rigoróznej skúšky a odhajobe rigoróznej práce na tému Zmenky - zmenkové dispozície v roku 2001.
Poskytuje komplexné právne služby najmä v oblasti trestného, občianskeho, obchodného, rodinného, pracovného a správneho práva.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky